عربي English Français
  home  
 
'Cockatoo Tjukurrpa' - Desmond Impu Tjapaltjarri

Desmond Impu Tjapaltjarri
Cockatoo Tjukurrpa
acrylic/linen
76 x 72 cm (30 x 28 in.)
CT11439DI

reserved  chiedi informazioni

Ultimo aggiornamento - 28-gen-2019