عربي English Français
  home  
Leonie Napaltjarri

Leonie Napaltjarri

visita la galleria online
Leonie Napaltjarri paints for Papunya Tjupi in Papunya, in the Central Desert of Australia.

Ultimo aggiornamento - 20-ago-2021